Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie 7 Dow akcji które miliarderzy kochają mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Wysokość składek przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyła się z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia brutto. Składka przekazana przez ZUS do Vienna OFE po potrąceniu opłaty jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe. Zanim złożysz reklamację spróbuj jednak ustalić przyczynę takiej sytuacji, ponieważ brak składek na rachunku w funduszu może mieć różne przyczyny. Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej oznacza wzrost wartości…