2005 9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Konsolide metin A) Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır\. VIP oyuncu ol, özel ödüller ve avantajlar kazan. casinomhub\. Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, mostbet, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. Gayrisıhhî müesseselerde yetkili…